Oferta

Wieloletnia praktyka zawodowa pracowników firmy oraz stosowany przez nas bardzo dokładny, nowoczesny sprzęt geodezyjny pozwala wykonywać oferowane usługi profesjonalnie i terminowo. Biuro Geodezyjne Geopol-GM zapewnia najwyższą rynkową jakość świadczonych usług a wykonywane prace odpowiadają aktualnie obowiązującym przepisom prawnym.

Szczegółowy zakres świadczonych usług geodezyjnych:

Mapy

Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych

Mapy zasadnicze

Mapy jednostkowe

Geodezyjna obsługa inwestycji

kompleksowa obsługa przy budowach, przebudowach dróg

kompleksowa obsługa przy budowach, przebudowach stacji paliwowych

tyczenie osi i wskaźników budynków i budowli

tyczenie dla robót ziemnych

obliczanie mas ziemnych

niwelacje terenu

zakładanie reperów roboczych

pomiary kontrolne

Pomiary powykonawcze; inwentaryzacyjne

budynków

budowli

sieci i infrastruktury uzbrojenia technicznego terenu, m.in.: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych i TV kablowych, ciepłowniczych, technologicznych i przemysłowych różnego rodzaju, itp.

hal i obiektów przemysłowych (np. suwnic)

Badanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości

podziały nieruchomości

wznowienia i stabilizacja znaków granicznych

rozgraniczenia i wskazania granic nieruchomości

badania ksiąg wieczystych

Dodatkowe prace geodezyjno-kartograficzne

skanowanie i kalibracja map

wektoryzacja obrazów rastrowych

opracowanie map wektorowych

plotowanie map

Wyślij do nas zapytanie

7 + 13 =

Biuro Geodezyjne GEOPOL-GM Sp. z o.o.

ul. Stawowa 8

47-120 Zawadzkie

NIP: 756-17-38-876

biuro@geopol-gm.pl

+48 501 217 907